Temat för 2022:

Den 17 februari (”17 février” på franska) är en festdag som har valts ut godtyckligt och som är skapad för att vi ska kunna samla alla våra vänner och vänners vänner och vänners vänners vänner och vänners vänners vänners vänners vänner kring ett och samma evenemang. På lång sikt vill vi att den 17 februari blir en helgdag, den fösta utan religiöst, politiskt och kommersiellt ursprung och allt detta tack vare er!! Tack, vänner. (klicka här för mer information)